Foreningen

Foreningen Brugernes Akademi vil opbygge et socialt netværk, for og blandt tidligere stofbrugere, tidligere og nuværende substitutionsmedicinerede, aktive stofbrugere, samt tidligere og nuværende medarbejdere fra behandlingssystemet samt øvrige relevante ressourcepersoner. Formålet er, at indsamle og dele personlige oplevelser og erfaringer fra behandlingssystemet med henblik på bl.a. at yde optimal rådgivning internt og give konstruktiv kritik eksternt. Vi ønsker endvidere, at belyse kvaliteten, effektiviteten og ideologierne bag forskellige behandlingsformer og i indsatsen på udsatteområdet generelt. Vi vil gøre brug af relevante og tilgængelige kanaler som bl.a. hjemmeside, foldere og generel, målrettet og saglig oplysningsarbejde rettet mod målgruppen, samt de bevilgende og visiterende instanser.

Et udsnit af de arbejdsgrupper Brugernes Akademi deltager i:

 • Rådet for Socialt Udsatte
 • Udsatterådet København
 • Følgegruppen for Halmtorvet 17
 • Dialoggruppen om Omlægning af misbrugsindsatsen i Københavns kommune
 • Arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen (sundheds- og ældreministeriet)
 • Den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med misbrug

Andre samarbejder, oplysningsarbejde, konsulentbistand mv:

 • Stofnetværket – foredrag og debat om aktuelle emner på stofområdet
 • Metropol – oplæg for socialrådgiverstuderende mv.
 • Røde Kors (konsulentarbejde)
 • Brugernes Bazar (Rådet for Socialt Udsatte)
 • Socialrådgiveruddannelsen UCL, Odense
 • Møder med studerende, der interesserer sig for området (mange forskellige faggrupper)

Udpluk af foreningens øvrige aktiviteter:

 • Brugerrådscyklen
 • Sociale (info)events
 • Skrive høringssvar
 • Bruger-til-brugerrådgivning
 • Bisidning
 • Skrive indstillinger til behandling
 • Alm. rådgivning og støtte