Bestyrelsen

Bestyrelsen tegnes for perioden 2016-2018 af nedestående:

Formand: Anja Bloch
Næstformand: Sune Kehlet
Kassér: Michael Juel

Menige bestyrelsesmedlemmer:

Vibeke Skjødt