Økonomi

Brugernes Akademi er en frivillig forening og en organisation under opbygning.
Vi bruger pt. størstedelen af vores tid på samarbejder med alle de aktører på området, der, som os, ønsker at forbedre vilkårene for stofbrugere i Danmark.
I langt de fleste af disse samarbejder arbejder vi gratis som konsulenter og sparringspartnere, hvilket medfører, at vi endnu ikke har et fast økonomisk grundlag, og er afhængige af de midler, vi modtager fra offentlige og private fonde, virksomheder og personer.
Vi er dybt taknemmelige for ethvert bidrag, der muliggør fortsættelsen af vores arbejde.

Nedenfor er listet de større finansielle bidrag, vi har modtaget til vores arbejde de seneste år.

Offentlige midler:

Fra 2014 – 2017 har vi af Københavns Kommunes paragraf 18 midler årligt modtaget ml. 140.000 og 150.000 kr. til basale driftsmidler og projekter.

I 2015 modtog vi af Socialministeriet 300.000 kr til projektet “Personlig empowerment og netværksaktivitet for udsatte stofbrugere”.

Private midler:
Nedenfor er derudover listet de finansielle bidrag, vi har modtaget i forbindelse med vores arbejde med hepatitis c oplysning og testning.
2017
PR-arbejde i forbindelse med Testningsprojekt på H17 6.-8. december 2017
4 små informationsfilm om Hepatitis C
Filmprojekt – oplysningskampagne om hep c
INHSU 2017, New York
Konference – hepatitis C
Udsatte Legene / Ferie Camp Randers 2017
Projekt – Hepatitis C oplysning, rådgivning og testning i samarbejde med læger og sygeplejersker
2016
HCV Seminar, Paris 2016
Konference, hepatitis c, brugerinddragelse
INHSU 2016, Oslo
Konference, hepatitis C
Ud af C’eren
Informationskampagne om hepatitis C designet af, og rettet mod, stofbrugere