Bisidning

Brugernes Akademi bliver ofte kontaktet af mennesker, der er i tvivl om deres rettigheder. Det kan fx være svært at gennemskue ens muligheder, når man søger hjælp via den kommunale stofbehandling eller søger hjælp til abstinensbehandling.

Brugernes Akademi har et lille korps af frivillige bisiddere, som kan vejlede og tage med til møder med sagsbehandlere og andre myndighedspersoner. Bisidderne er uddannet i samarbejde med Gadejuristen og er alle selv tidligere eller nuværende stofbrugere. Bisidderne hjælper til at sikre, at dine rettigheder imødekommes og sørger for, at de rigtige spørgsmål bliver stillet og at svarene bliver noteret. Bisidderkorpset tilbyder rådgivning per telefon, mail eller face-to-face.

I kraft af bisidderordningen har Brugernes Akademi eksempelvis hjulpet mennesker med at opnå døgnbehandling, bruge deres ret til frit valg og køre klagesager, når deres rettigheder krænkes.

Har du behov for bisidning eller vil du vide mere om bisidning, så kan du tage kontakt til os på + 45 2037 7264 eller info@brugernesakademi.dk.