Brugerråd

Når stofbrugere i Danmark ikke har en stemme, der kan formidle, hvordan vi egentlig har det, hvordan vi egentlig oplever behandlingssystemet og hvad vi egentlig ønsker og har af behov til behandlingen – så er det svært at forestille sig, at misbrugsbehandlingen nogensinde opnår et niveau af kvalitet, hvor den er til reel og langvarig hjælp for både den enkelte og for brugergruppen som helhed. Vi ønsker i Brugernes Akademi at være med til at opstarte brugerråd, hvor brugerne selv kommer til orde.

Brugernes Akademi ved, at der på et mere lokalt niveau mangler instanser, som kan samle interesser og erfaringer hos de stofbrugere, som er indskrevet på de kommunale rusmiddelcentre i Danmark. Mange af de mennesker, som er indskrevet i substitutionsbehandling i Danmark, oplever nemlig, at de har meget lidt indflydelse på deres behandling. Flere af dem kender ikke deres rettigheder og behandlingsmuligheder. Der mangler derfor en organiserende instans og et forum, hvor deres erfaringer og interesser kan varetages og hvor brugerne kan formulere deres fælles interesser og gøre dem gældende. Derfor arbejder Brugernes Akademi på at etablere brugerråd på en række kommunale rusmiddelcentre i Danmark.

Brugerrådene skal give brugerne en stemme og hjælpe dem til at påvirke hverdagen på deres center positivt. Et brugerråd er en gruppe af stofbrugere, som er tilknyttet et kommunalt rusmiddelcenter. Brugerrådet kan mødes en eller to gange månedligt i kortere eller længere perioder og tale om ønsker og problemstillinger i forhold til livet som indskrevet på et rusmiddelcenter. Brugernes Akademi vil sørge for, at dagsordenen er sammensat af input fra brugerne selv.

Brugerrådet afholdes i Brugerrådsbussen, som parkeres foran rusmiddelcentret. I bussen kan brugerne over en kop kaffe og i trygge rammer fortælle om deres oplevelser og ønsker i forhold til behandlingen. Brugernes Akademi sørger for at temaer til dagsordenen indsamles forud for mødet, og således tager udgangspunkt i brugernes egen hverdag. Brugerrådet skal altså mødes og diskutere udfordringer og muligheder indenfor et givent emne. Det kan f.eks. være fordele og ulemper ved forskellige slags substitutionsmedicin, udleveringspraksis af metadon eller de terapeutiske tilbud på behandlingscentrene. Brugernes Akademi sørger for at lave et skriftligt output af møderne, som med brugernes samtykke kan formidles til centrets personale.