Brugerrådscyklen

Med Brugerrådscyklen cykler vi ud og møder brugerne der, hvor de færdes i København. Det kan fx være ved rådgivningscenteret, hvor man henter sin substitutionsmedicin, fx metadon, eller ved et stofindtagelsesrum. Vi møder også brugerne ved deres egne mødesteder – det kan være en plads i byen, hvor stofbrugere samles til socalt samvær. Med på cyklen har vi kaffe, kage og brugbar information, der handler om harmreduction og mulighederne for at få hjælp og støtte.

Brugerrådscyklen er et slags brugerråd på hjul. Vi taler med brugerne om de udfordringer, de møder i hverdagen, fx i forbindelse med deres møde med systemet, eller andre udfordringer som fx ensomhed, funktionel hjemløshed og stofbrugsproblematikker. Dels kan vi vejlede brugerne i håndteringen af deres udfordringer, dels kan vi tage brugernes perspektiv med os og formidle det i vores politiske arbejde og i dialogen med fagfolk. Endelig kan vi integrere brugernes aktuelle behov og oplevelser i udviklingen og kvalitetssikringen af vores egne aktiviteter og projekter.

Er du interesseret i at være frivillig på cyklen, så kontakt os.