Faglig sparring og politisk arbejde

Brugernes Akademi har som erklæret mål at oplyse og formidle stofkultur og stofbrugerperspektiver til fagpersoner og den brede offentlighed. Vi holder derfor regelmæssigt oplæg på institutioner og uddannelsessteder.

Det kan f.eks. være for personalet på et udleveringssted for substitutionsmedicin, hvor vi holder oplæg om patientperspektivet. Det kan også være medarbejderne i Børne- og ungeteamet, som vi underviser i, hvordan systemet sikrer sig den bedste dialog med forældrene i familier med misbrug.

Brugernes Akademi forsøger også at repræsenterer stofbrugeres interesser til politikere og forvaltere, og foreningen er således repræsenteret i forskellige arbejdsgrupper, råd og nævn.

Brugernes Akademi sidder bl.a. med i:

  • Udsatterådet København
  • Følgegruppen for Halmtorvet 17
  • Dialoggruppen om Omlægning af misbrugsindsatsen i Københavns kommune
  • Arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen (sundheds- og ældreministeriet)
  • Den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med misbrug
  • Advisory board for Misbrugscentret i Odense
  • Hepatitis Elimination Denmark
  • Rådet for Socialt Udsatte København
  • Tværregionale abstinensgruppe

Er du interesseret i at få faglig sparring eller ønsker at høre mere om vores politiske arbejde, så kan du kontakte os via info@brugernesakademi.dk.