I Brugernes Akademi ser vi det som en af vores største opgaver at bygge bro mellem stofbrugere og de forskellige sektorer og faggrupper, der arbejder med stofbrugere, så afstanden bliver mindre og forståelsen større.

Vi er ofte ude for at holde oplæg på institutioner og uddannelsessteder (se mere under foredrag) samt deltager vi som sparringspartnere i alle sammenhænge på stofområdet, hvor vi bliver inviteret.

Nedenfor ses nogle af de faglige arbejdsgrupper, netværk og projekter på stofområdet, hvor Brugernes Akademi deltager og/eller bidrager med viden:

 • Rådet for Socialt Udsatte Udsatterådet København
 • De Nationale Retningslinjer for den Sociale Behandling på Stofområdet – Socialstyrelsen
 • Følgegruppe om stofindtagelsesrum – Sundheds- og ældreministeriet Følgegruppen for Halmtorvet 17
 • Projekt Udgående og Rummelig Stofmisbrugsbehandling – Socialstyrelsen
 • Dialoggruppen om Omlægning af misbrugsindsatsen i Københavns kommune
 • Arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen – Sundheds- og ældreministeriet
 • Følgegruppe til forberedelse af det årlige CMD-møde i FN Den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med misbrug
 • Vejledning til læger, der behandler opioid-afhængige patienter med substitutionsbehandling
 • Følgegruppe for RED LIV Projektet KBH
 • Løbende samarbejde med SACC-projektet, København
 • Tovholder i Gadejuristens Forældregruppe for kvinder med stoferfaring