Foredrag og oplæg

Vi holder oplæg og foredrag i mange forskellige sammenhænge og for forskellige mennesker og faggrupper. Det er vores erfaring, at de mennesker, der hører vores oplæg, får rigtig meget ud af den insiderviden, vi kan levere.

Bestiller man et oplæg fra Brugernes Akademi, får man et garanteret indblik i brugerperspektivet. Det kan handle om mødet med systemet, stofbrug eller være en guidet tur gennem Vesterbro med stofbrugerens blik.

Udtalelser

“Anja og Brugernes Akademi er en vigtig stemme i debatten om faglighed, værdier og tilgange på udsatteområdet. Anja er altid meget velforberedt, har fingeren på pulsen, og – hvilket er det helt afgørende – hun repræsenterer en væsentlig del af brugergruppen. Anja og Brugernes Akademi har haft stor betydning for udviklingen af vores område.”
– Ivan Christensen, forstander på Mændenes Hjem

“Anja Plesner Bloch bidrog betydeligt til at kvalificere konferencen “Medborgerskab & minimumsrettigheder” afholdt af Socialpolitisk Forenings internationale udvalg på Professionshøjskolen Metropol den 9.12.2015, hvor flere nationale og internationale oplægsholdere havde indlæg. Anjas oplæg med titlen “Brugeroplevelser og mobilisering” forbandt og kvalificerede temaerne på berigende og indsigtsfuld vis. Anja er en skarp formidler, der kan bidrage med udfordrende, afgørende og tankevækkende perspektiver! Så brug Anja som keyspeaker, oplægsholder eller debattør, hvis I vil have større indsigt – og reelle input til en forbedret praksis.”
– Annelise Murakami, Tidligere Lektor i socialt arbejde ved PHMetropol, nu Udviklingschef i LivaRehab

“Jeg havde muligheden for at invitere Brugernes Akademi med til ”Uglerne” i Direktoratet for Kriminalforsorgen, hvor de med karismatiske Anja i front holdt et indlevende oplæg om det at være bruger. Der var et stort fremmøde at kollegaer fra hele Direktoratet og jeg tror måske, det var første gang i min tid i Direktoratet, at jeg oplevede jurister, kontorfunktionærer og andet godtfolk sidde og have en interessant diskussion og dialog om stofbrugerne og den behandling de får i det offentlige system. Det er svært ikke at holde af et så indlevende og varmt menneske som Anja, der uden blusel sagde hvad hun mente og ikke mindst delte sit hårde og krævende liv med os. Denne dialog satte dybe spor i flere af mine kollegaer, der siden har fortalt mig, hvor stor forskel det har gjort på deres syn på stofbrugere og alle de tabuer der ellers er i den forbindelse.”
– Sakena Ali, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vi er en forening med begrænsede midler, så vi sætter stor pris på at modtage et honorar; alt går ubeskåret til foreningens arbejde. Økonomi skal dog aldrig stå i vejen for at vigtig viden kommer derud, hvor den gør gavn for stofbrugere i Danmark. Kontakt os for yderligere information, priser mv.

Oplæg om relationen mellem brugerne og systemet

Et oplæg kan for eksempel handle om relationen mellem bruger og fagperson i den danske substitutionsbehandling. Det er vores oplevelse, at mange af de mennesker, der arbejder med stofbrugere, går rundt med et indtryk af, at de kender de brugere, de arbejder med i det daglige, rigtig godt. Måske tænker fagpersonen, at hun har en fortrolighed med brugerne. Og mange fagpersoner har måske gode relationer med brugerne – men for brugerne er der rigtig meget på spil i relationen til fagfolk og behandlere. For brugerne er det nemlig sådan, at hele deres hverdag – og somme tider deres mentale og fysiske helbred – afhænger af, at de opfattes som stabile i systemets øjne. For brugerne handler det derfor om at undgå sanktioner og kontrol, og den mindst ressourcekrævende måde at gøre det på er at spille med lukkede kort. Det er derfor langt fra alle brugerens bekymringer og behov, der formidles til “systemfolket”, og det har meget stor betydning for den forebyggende behandling. Ofte tænker de ansatte måske ikke, at de gør brug af sanktioner og kontrol på deres sted. De tænker deres praksis som omsorg for brugeren. Men når en bruger, der efter at have fortalt om problemer med sidemisbrug, fx bliver bedt om at møde op på centret en eller to dage mere om ugen, så opfattes det af brugerne som en straf. Det ødelægger brugerens hverdag og det skaber en afstand mellem fagperson og bruger, som umuliggør behandling.

I vores oplæg fortæller vi både om worst og best pratice, og kommer med gode råd til, hvordan relationen til brugerne kan forbedres.

Et andet eksempel på et oplæg handler om, hvordan stofbrugere oplever at blive indlagt på et hospital. Det er en almindelig erfaring blandt stofbrugere, at en indlæggelse betyder abstinenser og smerter. De fleste læger ved nemlig ikke, at den gennemsnittelige stofbruger har opbygget stor tolerance for smertestillende medicin – ofte gennem mange år. Det, som er dødelige dosis for en ikke-brugende person, er en funktionsdosis for stofbrugeren. Men opfattelsen af stofbrugeren er, at han er “plæderende” og vil gøre alt for at blive sanseløst påvirket: Men i langt de fleste tilfælde gælder det, at brugeren har større behov for smertebehandling end den almindelige patient. En indlagt stofbruger skal derfor ofte kæmpe en brav og forgæves kamp for at overbevise sundhedspersonalet om, at han/hun stadigvæk har brug smertebehandling, ofte med endnu højere doser.

2 små film lavet i samarbejde med Danske Regioner

I denne video fortæller Anja bl.a. om, at mange stofbrugere er blevet mødt med krænkelser og mistillid i systemet, og hvordan dette medfører, at mange på forhånd er på vagt og kan virke usamarbejdsvillige.

Her fortæller Anja om, hvordan man som stofbruger ofte ikke bliver ordentligt smertedækket, når man fx bliver indlagt på hospitalet.