Indkaldelse til generalforsamling

Alle medlemmer af Brugernes Akademi inviteres hermed til generalforsamling torsdag d. 29. april 2021 kl. 15. Generalforsamlingen vil i år blive afholdt online. Ønsker du at deltage, skal du sende en mail til info@brugernesakademi.dk og du vil få tilsendt en invitation.

Dagsorden til generalforsamlingen er som følgende:

Valg af dirigent og referent

Valg af stemmetæller

Godkendelse af dagsorden

Formandens beretning

Godkendelse af regnskab

Eventuelle indkomne forslag

Valg til bestyrelsen

Valg af revisor

Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet, skal være sendt til info@brugernesakademi.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

Såfremt der er indkommet forslag, offentliggøres disse sammen med en opdateret dagsorden på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.