Økonomi

Brugernes Akademi er en frivillig forening og en organisation under opbygning. Vi bruger pt. størstedelen af vores tid på samarbejder med alle de aktører på området, der, som os, ønsker at forbedre vilkårene for stofbrugere i Danmark. I langt de fleste af disse samarbejder, arbejder vi gratis som konsulenter og sparringspartnere, hvilket medfører, at vi endnu ikke har et fast økonomisk grundlag, og er afhængige af de midler, vi modtager fra offentlige og private fonde, virksomheder og personer.Vi er dybt taknemmelige for ethvert bidrag, der muliggør fortsættelsen af vores arbejde.Nedenfor er listet de større finansielle bidrag, vi har modtaget til vores arbejde de seneste år.

Offentlige midler

2018

  • SATS-puljen: 4-årig bevilling på 500.000 kr årligt til drift og aktiviteter
  • Sundhedsstyrelsen: 3-årig bevilling på 447.020 kr årligt til projektet ”Ud af C’eren – Mobilt Hepatitis C Udredningstilbud i brugerhøjde”
  • Sygekassernes Helsefond: 3-årig bevilling på 100.000 kr årligt til “Ud af C’eren”.

2015/2016

  • Socialministeriet: 300.000 kr til aktiviteter i projektet “Personlig empowerment og netværksaktivitet for udsatte stofbrugere”

2014 – 2018

  • Københavns Kommunes paragraf 18: Årligt modtaget bevilling på ml. 140.000 og 150.000 kr. til basal drift og projekter

Private midler

Nedenfor er listet de finansielle bidrag, vi har modtaget i forbindelse med vores arbejde med hepatitis c oplysning og testning.

2017

2016

Donationer

En stor tak skal også lyde til alle de små og store virksomheder, privatpersoner og samarbejdspartnere, som på forskellig vis donerer til os i form af frivilligt engagement, finansielle midler, gode rabatter og udstyr, der alt sammen er med til at gøre vores arbejde muligt.