Image pattern.jpg loading placeholder

Økonomi

Brugernes Akademi er en frivillig forening og en organisation under opbygning. Vi bruger pt. størstedelen af vores tid på samarbejder med alle de aktører på området, der, som os, ønsker at forbedre vilkårene for stofbrugere i Danmark. I langt de fleste af disse samarbejder, arbejder vi gratis som konsulenter og sparringspartnere, hvilket medfører, at vi endnu ikke har et fast økonomisk grundlag, og er afhængige af de midler, vi modtager fra offentlige og private fonde, virksomheder og personer.
Vi er dybt taknemmelige for ethvert bidrag, der muliggør fortsættelsen af vores arbejde.
Nedenfor er listet de større finansielle bidrag, vi har modtaget til vores arbejde de seneste år.

Offentlige midler

2018
SATS-puljen: 4-årig bevilling på 500.000 kr årligt til drift og aktiviteter
Sundhedsstyrelsen: 3-årig bevilling på 447.020 kr årligt til projektet ”Ud af C'eren - Mobilt Hepatitis C Udredningstilbud i brugerhøjde”
Sygekassernes Helsefond: 3-årig bevilling på 100.000 kr årligt til "Ud af C'eren".
2014 – 2018Københavns Kommunes paragraf 18: Årligt modtaget bevilling på ml. 140.000 og 150.000 kr. til basal drift og projekter
2015/2016 Socialministeriet: 300.000 kr til aktiviteter i projektet “Personlig empowerment og netværksaktivitet for udsatte stofbrugere”

Private midler

Nedenfor er listet de finansielle bidrag, vi har modtaget i forbindelse med vores arbejde med hepatitis c oplysning og testning.
2017
PR-arbejde i forbindelse med Testningsprojekt på H17 6.-8. december 2017 Gilead_BA_PR_Testning_Dec17
4 små informationsfilm om Hepatitis C Filmprojekt – oplysningskampagne om hep c Gilead_Brugernes Akademi Videofilm 2017
INHSU 2017, New York Konference – hepatitis C AbbVie_INHSU 2017 aftale
Udsatte Legene / Ferie Camp Randers 2017 Projekt – Hepatitis C oplysning, rådgivning og testning i samarbejde med læger og sygeplejersker AbbVie_Sponsoraftale_udsatte legene_2017 Gilead_Brugernes Akademi Udsattelege 2017 MSD_Udsattelegene_Samarbejdsaftale 2017
2016
HCV Seminar, Paris, Konference, hepatitis c, brugerinddragelse AbbVie_Sponsoraftale_HCV seminar 2016
INHSU 2016, Oslo, Konference, hepatitis C AbbVie_INHSU 2016_Samarbejdssamtale Brugernes Akademi
Ud af C’eren Informationskampagne om hepatitis C designet af, og rettet mod, stofbrugere AbbVie_samarbejsaftale Ud Af C
Kontaktinfo:
info@brugernesakademi.dk
Tlf. nr.: 20377264
Adresse:
Dannebrogsgade 14, kld.
1660 København V