Peer to Peer smitteopsporing

Peer-medarbejderen har nogle særlige egenskaber, der er afgørende i arbejdet med at teste og behandle hepatitis C. En peer kan ikke alene trække på personlige erfaringer med hepatitis C og behandling, men kan også møde mennesker med lignende erfaring i øjenhøjde og undgå det stigma, der knytter sig til injektionsbrug og dermed og hepatitis C.

Peermedarbejderen har som regel også et enestående kendskab til stofmiljøet og har forståelse for de særlige udfrodringer, der knytter sig til at færdes der.

I lande som Schweiz og England har man allerede vist gode resultater ved at engagere peermedarbejderen i forbindelse med at opspore sårbare og marginaliserede grupper. Der er tale om en gruppe, som kan være svære at nå og støtte igennem et behandlingsforløb for hepatitis C.

Brugernes Akademi vil i 2021 rekruttere 10 peer-personer fra hele landet. De uddannes i priktest og grundlæggende viden om HCV og udstyres både med antistoftest og dried blood spot test (DBS). Peer-personerne skal herefter teste mellem 10-15 personer i deres lokalområde i løbet af et år.

Brugernes Akademi støtter efterfølgende i tilfælde af smitte og står for at organiseringen af linkage to care i samarbejde med lokale brobyggere og peermedarbejdere.

Formålet med Peer 2 Peer indsatsen er:

  • At øge viden om hepatitis C blandt marginaliserede stofbrugere
  • At afprøve nye metoder i eliminationen af hepatitis C
  • At tilbyde peermedarbejderen en mulighed for læring, indkomst og ikke mindst indflydelse på andres og egen sundhed og generelle livssituation

Vil du vide mere om Brugernes Akademis Peer 2 Peer indsats, så skriv til os via jannet@brugernesakademi.dk.