Projekter og aktiviteter for og med brugere

Gennem årene har vi løbende haft daglig kontakt med brugere over hele landet, bl.a. via vores facebookgruppe, via bisidning og ved møder i forbindelse med forskellige arbejdsgrupper. Som vi begyndte at vokse og have gode, frivillige kræfter tilknyttet, er vi også begyndt at have konkrete brugerrettede aktiviteter. Vi er i gang med at flytte ind i nye lokaler, og ønsker i fremtiden at åbne endnu mere op og engagere endnu flere brugere og brugerfrivillige i spændende og relevante projekter.Nedenfor kan du se en oversigt over vores nuværende projekter, og klikke dig ind på dem for at læse mere.

Ud af C’eren – Stop Hepatitis C

Ud af C’eren er et udgående test -og udredningstilbud for mennesker, der er i risikogruppen for hepatitis C. Udredningen sker gennem test, fibroscanning, henvisning til behandling og ikke mindst oplysning om smitteforebyggelse. Ud af C’eren er udgående i den forstand, at vi afvikler testning fra en mobil klinik, som kører ud og møder brugerne, hvor de er .

Brugerrådscyklen

Med Brugerrådscyklen cykler vi ud og møder brugerne der, hvor de færdes i København. Det kan fx være ved rådgivningscenteret, hvor man henter sin metadon om morgenen eller ved et stofindtagelsesrum, eller det kan være et mere uformelt mødested såsom en plads i byen, hvor stofbrugere samles til socalt samvær. Med på cyklen har vi kaffe, kage og foldere.

Brugerråd

Brugernes Akademi ved, at der på et mere lokalt niveau mangler instanser, som kan samle stofbrugernes interesser og formidle dem til det politiske og faglige felt, der beskæftiger sig med misbrugsområdet. Brugernes Akademi er derfor i gang med et pilotprojekt med etablering af brugerråd.

Bisidning og rådgivning

Brugernes Akademi bliver ofte kontaktet af mennesker, der er i tvivl om deres rettigheder og muligheder. Det kan fx være, når de søger hjælp via den kommunale stofbehandling eller er i tvivl om, hvordan man opnår behandling for hepatitis C. Brugernes Akademi har et lille korps af frivillige bisiddere, som kan vejlede og tage med til møder med sagsbehandlere og andre myndighedspersoner.

Info- og sociale events

Vi afholder arrangementer, hvor en oplægsholder, det kan være alt fra en politimand til psykiater, holder foredrag. Emnerne, som kredser om rusmiddelproblematikker, har indtil nu bl.a. været: Behandlingsskader, harmreduction, børn og misbrug/tvangsfjernelse, kontrolleret stofbrug, hepatitis C mm. Derudover afholder vi også løbende sociale sammenkomster.