Ud af C’eren

Ud af C’eren er et udgående projekt, der tilbyder test- og udredning for mennesker, der er i risikogruppen for at have hepatitis C. Udredningen sker gennem test, fibroscanning og henvisning til behandling. Projektet er udgående i den forstand, at vi afvikler testning mv fra en mobil klinik, som kører ud og møder brugerne, hvor de er.
I forbindelse med projektet har vi i samarbejde med andre stofbrugere udviklet informationsmateriale om hepatitis C, forebyggelse og behandlingsmuligheder, som er skrevet i vores “eget sprog”. Bl.a. hedder projektet ‘Ud af C’eren’, fordi brugerne kalder hepatitis C for ‘C’eren’.

Det vurderes, at ca. 20.000 mennesker i Danmark har hepatitis C - en meget smitsom virus, der kan give leverbetændelse og i værste fald udvikler sig til leverkræft hos den smittede. Ca. 75% af de smittede er nuværende eller tidligere stofbrugere. Flere af os i Brugernes Akademi har selv oplevet på nært hold og egen krop, hvor invaliderende sygdommen hepatitis C kan være. 

Der findes i dag en god og nænsom behandling, der kurerer stort set alle. Det er en tabletkur, der tager 8-12 uger. I mange år har behandlingen været meget svært tilgængelig, og i Brugernes Akademi har vi derfor arbejdet politisk for at gøre medicinen tilgængelig for alle. Vi har i den forbindelse skrevet kronikker, debatindlæg, holdt mundtlige oplæg på konferencer og haft foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. Det var derfor en stor sejr, at behandlingen fra 1. november 2018 blev givet fri, så alle smittede kan blive kureret for hepatitis C.  

WHO har vurderet, at hepatitis C kan elimineres inden 2030, hvis de rette forholdsregler og initiativer sættes i værk. Denne målsætning, som Danmark også har tilsluttet sig, kræver dog at der gøres en ekstra indsats for at finde de smittede. En af de væsentlige barrierer for elimination af hepatitis C, er nemlig, at en stor del af de smittede er udsatte borgere med lidt eller ingen kontakt til sundhedssystemet. Mange er desuden meget dårligt oplyst om smitte, forebyggelse og behandling.  

Ud af C'eren er vores bud på at løse problemet med manglende oplysning og opsporing af mennesker, som er smittede med hepatitis C.  

Her på siden kan du læse mere om vores projekt. Ønsker du yderligere information eller at få os ud til testning, oplæg eller blot få tilsendt materiale, så tøv ikke med at kontakte os.   

Hepatitis C testning og udredning

Ud af C’eren er et udgående test- og udredningstilbud til nuværende og tidligere stofbrugere med risiko for at være smittet med hepatitis C-virus (HCV). Ud af C’eren er udgående i den forstand, at test og udredning afvikles fra en mobilklinik, som kører ud og møder risikogruppen i deres nærmiljø. Klinikken er bemandet med frivillige læger og sygeplejersker samt personer med brugererfaring. Udredningen sker ved hjælp af test og fibroskanning. Hvis testen er positiv, bliver man henvist til behandling. I den mobile klinik kan man desuden modtage oplysning om smitteforebyggelse og behandlingsmuligheder. Den mobile klinik har fast holdeplads ved Halmtorvet på Vesterbro i København. 1-2 gange om måneden kører klinikken desuden rundt i landet og tester ved stofindtagelsesrum, varmestuer og lignende. Hvis du eller din arbejdsplads er interesseret i at få besøg af den mobile klinik, eller hvis du vil vide mere om Ud af C’eren, er du meget velkommen til at kontakte Brugernes Akademi, der står bag projektet.

HVORDAN TESTER OG OPLYSER VI RISIKOGRUPPEN?

Erfaringer fra Udenlandske projekter har vist, at risikogruppen bedst kan hjælpes ved en kombination af en udgående tilgang og den såkaldte peer-to-peer-metode. Derfor er den mobile klinik udover frivillige læger og sygeplejersker også bemandet af mennesker med brugererfaring – såkaldte peer-personer. En peer-person er et menneske med en lignende baggrund, som enten er diagnosticeret med hepatitis C eller har modtaget behandling, og som derfor kan støtte dem, der testes positiv via projektet, med at søge behandling. Vejen til de infektionsmedicinske afdelinger kan nemlig være lang, også selvom man godt er klar over, at man har hepatitis C. En peer-person kan motivere til at søge og gennemføre behandling. Peer-personen kan desuden følge den smittede person til en infektionsmedicinsk afdeling og sørge for, at de relevante spørgsmål stilles og besvares. Peer-personen kan også oplyse den smittede om forebyggelse, så personen kan tage de nødvendige forholdsregler for at undgå videresmitte.

Checkpoint ved Halmtorvet

Brugernes Akademi har åbnet et hepatitis C-check point på Halmtorvet i København. Et checkpoint er en klinik, hvor man kan komme ind fra gaden og blive testet for hepatitis C. Check pointet henvender sig til de udsatte mennesker, der færdes på Halmtorvet, mennesker for hvem vejen til de infektions-medicinske afdelinger kan være lang og ofte uoverkommelig. Ved check pointet kan man udover test også få rådgivning om forebyggelse og behandlingsmuligheder. Tester man positiv vil man modtage henvisning til behandling og tilbydes desuden følgeskab af en frivillig fra Brugernes Akademi.

Check pointet har åbent hver tirsdag fra 12-16.

Ud af C’erens informationsmateriale

Som brugerorganisation ved vi, hvor mange myter og hvor stor mangel på viden, der hersker ude blandt stofbrugerne i Danmark om hepatitis C. Derfor udviklede vi Ud af C’eren kampagnen, der tager fat i alle de vigtige emner i et sprog, det er til at forstå og forholde sig til.

Materialet findes i 2 former. Den ene er en klassisk folder, hvori man kan læse mere udførligt om sygdommen. Den anden er vores egen opfindelse – vi kalder den et “fixeunderlag” – som er et ark papir, der foldes ud, og kan bruges som sterilt underlag til når man skal preparere sit fix. Det er lavet i et vandafvisende materiale, så man kan suge sit fix op igen, skulle man være så uheldig at vælte det. Samtidig er det også en plakat med de vigtigste informationer om hepatitis C og behandling.

Kontakt os

Hvis du er interesseret i at få tilsendt en stander og en kasse med materialet til dit center, værested eller lignende. Det er ganske gratis – vi ønsker at materialet kommer ud til så mange brugere som muligt.

Vi kommer også meget gerne ud til jer og holder et oplæg eller tager os en snak med brugerne om livet som hepatitis C-smittet, om forebyggelse, behandling og vores arbejde med Ud af C’eren.

Se også vores informationsfilm om hepatitis C

Vi har i Brugernes Akademi udviklet en kort informationsfilm om hepatitis C. Heri fortæller 3 brugere om det at leve med og få behandling for sygdommen samt om smitteveje, symptomer og vigtigheden af at gå til kontrol.

Kontakt os, hvis du ønsker filmen tilsendt til visning på dit center, eller se filmen på vores youtubekanal.

Organisering og aktører

Ud af C’eren er skabt af Brugernes Akademi, en brugerorganisation, der arbejder for udsatte stofbrugeres vilkår i Danmark. Når Ud af C’eren afholder test-arrangementer, sker det oftest i samarbejde med lokale aktører i den by, hvor arrangementet finder sted. Det kan eksempelvis være et gadeteam eller medarbejdere på et værested, der har lokalkendskab og ved, hvor målgruppen opholder sig. De lokale aktører kan også være nødvendige for at skabe kontakt og tillid til målgruppen forud for og under et test-arrangement.

Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og Sygekassernes Helsefond.