Viden om abstinensbehandling

Akutte abstinenser kan være rædselsfulde og skal behandles straks. Brugernes Akademi har i samarbejde med Gadejuristen, Sand og Mændenes Hjem lavet hjemmesiden abstinensbehandling.dk, hvor både stofbrugere, pårørende og fagprofessionelle kan lære med om behandlingen af abstinenser.

Alle læger må ordinere afhængighedsskabende lægemidler som led i abstinensbehandling af kort varighed. Er abstinenserne akutte skal de behandles straks. Det står i autorisationslovens § 41. Loven blev præciseret i 2019 for at sikre, at stofbrugere får behandling, når de henvender sig i sundhedsvæsenet med abstinenser.

Reglerne betyder, at læger og andre sundhedspersoner skal sørge for, at en stofbruger, der henvender sig med abstinenser, bliver tilset og tilbudt relevant behandling. Det gælder uanset om patienten er indskrevet i stofmisbrugsbehandling i kommunalt regi.

På denne abstinensbehandling.dk fokuserer vi særligt på opioidrelaterede abstinenser, da behandlingen af disse synes at volde særlige problemer i sundhedsvæsenet, selvom der findes effektive og anerkendte behandlingsmetoder.

Gå til hjemmesiden for at lære mere om abstinenser og behandlingen heraf.

Se Anja Plesner Bloch fortælle om, hvordan hun oplever abstinenser.