Image pattern.jpg loading placeholder
Image 2016-03-18 16.08.58.jpg loading placeholder

Faglig sparring og politisk arbejde

I Brugernes Akademi ser vi det som en af vores største opgaver at bygge bro mellem stofbrugere og de forskellige sektorer og faggrupper, der arbejder med stofbrugere, så afstanden bliver mindre og forståelsen større.
Vi er ofte ude for at holde oplæg på institutioner og uddannelsessteder (se mere under foredrag) samt deltager vi som sparringspartnere i alle sammenhænge på stofområdet, hvor vi bliver inviteret.
Nedenfor ses nogle af de faglige arbejdsgrupper, netværk og projekter på stofområdet, hvor Brugernes Akademi deltager og/eller bidrager med viden:
Rådet for Socialt Udsatte
Udsatterådet København
De Nationale Retningslinjer for den Sociale Behandling på Stofområdet - Socialstyrelsen
Følgegruppe om stofindtagelsesrum - Sundheds- og ældreministeriet
Følgegruppen for Halmtorvet 17
Projekt Udgående og Rummelig Stofmisbrugsbehandling - Socialstyrelsen
Dialoggruppen om Omlægning af misbrugsindsatsen i Københavns kommune
Arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen - Sundheds- og ældreministeriet
Følgegruppe til forberedelse af det årlige CMD-møde i FN
Den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med misbrug
Vejledning til læger, der behandler opioid-afhængige patienter med substitutionsbehandling
Følgegruppe for RED LIV Projektet KBH
Løbende samarbejde med SACC-projektet, København
Tovholder i Gadejuristens Forældregruppe for kvinder med stoferfaring
Kontaktinfo:
info@brugernesakademi.dk
Tlf. nr.: 20377264
Adresse:
Dannebrogsgade 14, kld.
1660 København V