Image pattern.jpg loading placeholder
Image 2016-03-18 16.08.58.jpg loading placeholder

Faglig sparring og politisk arbejde

I Brugernes Akademi ser vi det som en af vores største opgaver at bygge bro mellem stofbrugere og de forskellige sektorer og faggrupper, der arbejder med stofbrugere, så afstanden bliver mindre og forståelsen større.
I Brugernes Akademi er vi ofte ude og holde oplæg på institutioner og uddannelsessteder (se mere under foredrag) samt deltager vi som sparringspartnere i alle sammenhænge på stofområdet, hvor vi bliver inviteret.
Nedenfor ses et udsnit af de arbejdsgrupper Brugernes Akademi deltager i:
Rådet for Socialt Udsatte
Udsatterådet København
Følgegruppe om stofindtagelsesrum under Sundheds- og ældreministeriet
Følgegruppen for Halmtorvet 17
Dialoggruppen om Omlægning af misbrugsindsatsen i Københavns kommune
Arbejdsgruppen om kortlægning af stofmisbrugsindsatsen (sundheds- og ældreministeriet)
Følgegruppe til forberedelse af det årlige CMD-møde i FN
Den tværministerielle arbejdsgruppe om gravide kvinder med misbrug
Kontaktinfo:
info@brugernesakademi.dk
Tlf. nr.: 20377264
Adresse:
Enghave Plads 6, 3. tv
1670 København V