Image pattern.jpg loading placeholder
Image team-spirit.jpg loading placeholder

Brugerråd

Når stofbrugere i Danmark ikke har en stemme, der kan formidle, hvordan vi egentlig har det, hvordan vi egentlig oplever behandlingssystemet og hvad vi egentlig ønsker og har af behov til behandlingen - så er det svært at forestille sig, at misbrugsbehandlingen nogensinde opnår et niveau af kvalitet, hvor den er til reel og langvarig hjælp for både den enkelte og for brugergruppen som helhed.
Vi ønsker i Brugernes Akademi at være med til at opstarte brugerråd, hvor brugerne selv kommer til orde.
Brugernes Akademi ved, at der på et mere lokalt niveau mangler instanser, som kan samle stofbrugernes interesser og formidle dem til det politiske og faglige felt, der beskæftiger sig med misbrugsområdet. Vi arbejder derfor i øjeblikket på at etablere et brugerråd i København. Dette vil være et pilotprojekt, der skal være med til indsamle viden og erfaring om, hvordan brugerråd kan struktureres og faciliteres, både så deltagerne i rådene selv får noget godt ud af dem, og fx oplever at kunne påvirke hverdagen på deres center positivt - og så vi kan bruge disse erfaringer i en større sammenhæng og formidle dem videre til det faglige og politiske felt i Danmark, så gode erfaringer kan komme flere brugere rundt omkring i landet til gavn.
Et brugerråd er en gruppe af stofbrugere, som er tilknyttet et behandlingscenter. Brugerrådet mødes en gang månedligt og diskuterer et tema eller en dagsorden. Brugernes Akademi vil sørge for, at dagsordenen er sammensat af input fra brugerne selv. Brugernes Akademi kan fascilitere denne proces i kraft af vores mange kontaktflader med målgruppen. Temaer til dagsordenen indsamles således på baggrund af samtaler med brugere i vores bisidder-praksis, på vores ture med brugerrådscyklen og via vores Facebook-gruppe. Brugerrådet skal altså mødes og diskutere udfordringer og muligheder indenfor et givent emne. Det kan f.eks. være fordele og ulemper ved forskellige slags substitutionsmedicin, udleveringspraksis af metadon eller de terapeutiske tilbud på behandlingscentrene. Brugernes Akademi sørger for at facilitere møderne og laver også et skriftligt output af møderne, som kan sendes ud til interessenter på området. Det første råd skal fungere som et pilotprojekt, hvor metoden udvikles og tilrettes, således at den på sigt kan udbredes og implementeres i resten af landet. Brugerrådet evalueres i første omgang med afsæt i SMART-modellen, men på sigt er det tanken, at dokumentere i hvilket omfang de forslag, der udgår fra brugerrådene, tages til efterretning af politikere og fagfolk.
teamwork-tavleImage teamwork-tavle.jpg loading placeholder
komplekst netværkImage komplekst netværk.jpg loading placeholder
teamwork_sparringImage teamwork_sparring.jpg loading placeholder
Kontaktinfo:
info@brugernesakademi.dk
Tlf. nr.: 20377264
Adresse:
Enghave Plads 6, 3. tv
1670 København V