Brugernes Akademi

Abstinensbehandling | Viden om behandlingen

Akutte abstinenser kan være meget rædselsfulde for den enkelte stofbruger og skal behandles straks når de opstår. Hos Brugernes Akademi har vi i samarbejde med Gadejuristen, Sand og Mændenes Hjem lavet hjemmesiden abstinensbehandling.dk. Her kan både stofbrugere, deres pårørende og fagprofessionelle få ny og bedre læring med om behandling af abstinenser.

Alle læger må ordinere afhængighedsskabende lægemidler som led i abstinensbehandling af kort varighed. Er abstinenserne akutte skal de behandles straks. Det står beskrevet i autorisationslovens § 41. Loven blev præciseret i 2019 for at sikre, at stofbrugere får behandling, når de henvender sig i sundhedsvæsenet med abstinenser.

Reglerne betyder således, at læger og andre sundhedspersoner skal sørge for, at en stofbruger der henvender sig med abstinenser, bliver tilset og tilbudt relevant behandling. Det gælder uanset om patienten er indskrevet i stofmisbrugsbehandling i kommunalt regi.

På siden fokuserer vi særligt på opioid-relaterede abstinenser, da behandlingen af disse synes at volde særlige problemer i sundhedsvæsenet, selvom der findes effektive og anerkendte behandlingsmetoder.

Gå til hjemmesiden for at lære mere om abstinenser og behandlingen heraf.

Se Anja Plesner Bloch fortælle om, hvordan hun oplever abstinenser.


Hør vores stifter Anja Plesner Bloch fortælle om abstinenser og abstinensbehandling