Brugernes Akademi

Bisidderordningen til stofbrugere

Bisidderordningen til stofbrugere er skabt med afsæt i, at Brugernes Akademi ofte bliver kontaktet af nuværende, tidligere eller pauseholdende stofbrugere, der er i tvivl om deres rettigheder. Det kan være svært at gennemskue ens egne muligheder. Det gælder fx når man søger hjælp via den kommunale stofbehandling eller søger hjælp til at komme i abstinensbehandling.

Brugernes Akademi har derfor et lille korps bestående af frivillige bisiddere. Disse besiddere kan vejlede og tage med til møder med bl.a. sagsbehandlere og andre myndighedspersoner. Bisidderne er alle selv tidligere, nuværende eller pauseholdende stofbrugere. Bisidderne hjælper til med at sikre, at dine rettigheder overholdes og imødekommes. Samtidig vil din bisidder sørge for, at de helt rigtige spørgsmål bliver stillet og at svarene bliver noteret til senere brug. Vores bisidderkorpset til stofbrugere tilbyder rådgivning pr. telefon, via mail eller face-to-face.

I kraft af bisidderordningen til stofbrugere har Brugernes Akademi eksempelvis hjulpet mange med at opnå tilbud om døgnbehandling, bruge deres ret til det frie valg og køre klagesager, når deres rettigheder krænkes.

Har du behov for bisidning eller vil du vide mere om bisidning? så kan du tage kontakt til os på + 45 2037 7264 eller maja@brugernesakademi.dk.