Brugernes Akademi

Den mobile klinik

Brugernes Akademi har siden 2018 drevet et lavtærskel sundhedstilbud for udsatte mennesker på gadeplan – den mobile klinik. I klinikken tilser foreningen hvert år op til 500 udsatte borgere i hele Region Hovedstaden og sikrer dem adgang til screening for en række sygdomme.

Klinikken i kødbyen på Vesterbro

I Rådet for Socialt Udsattes rapport om sundhed blandt udsatte borgere i Danmark vurderes det, at de mest udsatte i gennemsnit lever 19 år kortere end personer fra majoritetsbefolkningen. Den lave gennemsnitsalder og generelt dårlige helbred blandt de mest udsatte skyldes bl.a. at målgruppen har meget ringe kontakt til sundhedsvæsenet. Ansvaret for aftaler, blodprøver og opfølgning overlades ofte til den enkelte patient. Derudover finder størstedelen af kommunikationen mellem sundhedsvæsen og patient foregår desuden via digitale platforme, som de færreste socialt udsatte har adgang til eller ved hvordan man betjener sig af.

Disse problemer adresserer Brugernes Akademi med den mobile klinik, som er et fremskudt sundhedstilbud, der flytter diagnostik og behandling derhen, hvor patientgruppen færdes til dagligt, nemlig på herberger, varmestuer, stofindtagelsesrum osv. Klinikken bliver til dagligt bemandet af frivilligt sundhedspersonale og peer medarbejdere, der uden tidsbestilling tester for en række sygdomme (Hepatitis, Syfilis, HIV og SARS-CoV-2/Coronavirus). Er man smittet tilbydes man øjeblikkelig henvisning til medicinsk behandling og de behandlingskrævende personer tilbydes patientstøtte, der tilgodeser deres særlige behov (hjemløshed, stofafhængighed, psykisk sygdom o.l.).

Brugernes Akademi vender kort sagt sundhedsindsatsen på hovedet og lader udredning, behandling og patientstøtte komme til patienten. Denne fremgangsmåde har vist sig at være frugtbar og Brugernes Akademi har siden 2018 tilset ca. 500 mennesker om året.

I juni 2022 har Brugernes Akademi, med støtte fra Oak Foundation Denmark og Augustinus Fonden kunne tage en ny mobil klinik i brug. Den nye mobile klinik sikrer, at foreningen i fremtiden kan hjælpe endnu flere socialt udsatte patienter og får mulighed for at adressere nye sundhedsproblematikker, som eksempelvis KOL.

Skriv til os på jannet@brugernesakademi.dk, hvis du vil vide mere om den mobile klinik.