Brugernes Akademi

Faglig sparring og politisk arbejde

Faglig sparring og politisk arbejde står højt på vores dagsorden hos Brugernes Akademi. Foreningen har som et erklæret mål at oplyse og formidle for- og om stofbrugere, stofkultur i sin helhed og stofbrugerperspektiver til fagpersoner og den samlede brede danske offentlighed. Vores formand, Anja Plesner Bloch, og nogle af vores andre medarbejdere holder derfor regelmæssigt oplæg på diverse institutioner og uddannelsessteder rundt om i landet.

Disse oplæg kan f.eks. være rettet mod personalet på et udleveringssted for substitutionsmedicin. Her holder vi særligt oplæg om patientperspektivet og kommunikere for stofbrugerne udfra deres perspektiver. Andre oplæg kan være rettet mod f.eks. medarbejderne i Børne- og ungeteamet, hvor vi bl.a. underviser i, hvordan systemet sikrer sig den bedst mulige dialog med forældrene i familier, hvor misbrug forekommer.

Derudover forsøger Brugernes Akademi også at repræsenterer stofbrugeres egne interesser til politikere og forvaltere, og foreningen er således repræsenteret i mange forskellige arbejdsgrupper, råd og nævn.

Brugernes Akademi – Faglig sparring og politisk arbejde:

Er du interesseret i at få noget faglig sparring eller ønsker du at høre yderligere om vores politiske arbejde hos Brugernes Akademi, så er du meget velkommen til at kontakte os via mail på: info@brugernesakademi.dk.