Brugernes Akademi

Det enkle forløb
Hepatitis C smitteopsporing

Det enkle forløb er et hepatitis C smitteopsporingsprojekt, der ved hjælp af et samarbejde med 8 lokale brobyggere i Region Nordjylland, forsøger at flytte udredning og behandling tættere på patienten.

I januar afholdte Brugernes Akademi et webinar, hvor 10 brobyggere (gadesygeplejerske, rusmiddelkonsulenter, støtte-kontaktpersoner mv.) fra Region Nordjylland blev uddannet i at teste for hepatitis C. Brobyggerne blev oplært i at foretage en simpel priktest. Den hedder en Dried Blood Spot (DBS). Som noget ganske nyt, kan man i dag både fastsætte RNA+- og genotype på baggrund af en sådan DBS. Det betyder, at den indledende udredning kan foregå, der hvor patienten befinder sig og foretages af en person (fx brobyggeren), som personen kender og er tryg ved.

Lokale brobyggere er bl.a. kendetegnet ved at have gode relationer til og overblik over de udsatte grupper i den enkelte kommune. Brugernes Akademi har på baggrund af vores opsporingsarbejde rundt om i landet erfaret, at de mennesker, der er ansat i brobyggerfunktioner, kender til og har kontakt til mange af de mennesker, der er i risikogruppen for at få hepatitis C. Det vil sige mennesker der har (haft) injektionsbrug af stoffer. Brobyggerne udstyres med 10 test hver og skal i løbet af de første 6 måneder af 2021 teste mellem 5-10 mennesker i deres lokalområde. De mennesker, som viser sig at have kronisk hepatitis C, skal tilbydes behandling og støtte til transport og medicinhåndtering.

Formålet med projektet om Hepatitis C smitteopsporing er:

  • Sikre nem adgang til sundhedsvæsenet på trods af geografiske udfordringer
  • Sikre socialt udsatte et bedre helbred
  • Sikre behandlingsforløb, der tager hensyn til den enkeltes specifikke livsvilkår, f.eks. hjemløshed, stofafhængighed, psykisk sygdom.
  • Hjælpe den enkelte til gennem oplysning om forebyggelse at beskytte sig selv og andre imod smitte
  • Afprøve nye metoder i smitteopsporingen med henblik på eventuel forankring

Vil du vide mere om Det enkle forløb, så skriv til os via jannet@brugernesakademi.dk.