Brugernes Akademi

Alle medlemmer af Brugernes Akademi inviteres hermed til generalforsamling mandag d. 15. april kl 16:30. Generalforsamlingen vil i år blive afholdt online. Ønsker du at deltage, skal du sende en mail til info@brugernesakademi.dk og du vil få tilsendt en invitation.

Dagsorden til generalforsamlingen er som følgende:

  • Valg af dirigent og referent
  • Valg af stemmetæller
  • Godkendelse af dagsorden
  • Formandens beretning
  • Godkendelse af regnskab
  • Forslag til vedtægtsændring
  • Eventuelle indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet, skal være sendt til info@brugernesakademi.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

Såfremt der er indkommet forslag, offentliggøres disse sammen med en opdateret dagsorden på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.