Brugernes Akademi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Alle medlemmer af Brugernes Akademi inviteres hermed til generalforsamling torsdag d. 7. april 2021 kl. 17. Generalforsamlingen vil i år blive afholdt i foreningens lokaler på Vesterbro, men det vil også være muligt at deltage online. Ønsker du at deltage online, skal du sende en mail til info@brugernesakademi.dk og du vil få tilsendt en invitation.

  • Dagsorden til generalforsamlingen er som følgende:
  • Valg af dirigent og referent
  • Valg af stemmetæller
  • Godkendelse af dagsorden
  • Formandens beretning
  • Eventuelle indkomne forslag
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet, skal være sendt til info@brugernesakademi.dk senest to uger før generalforsamlingens afholdelse.

Såfremt der er indkommet forslag, offentliggøres disse sammen med en opdateret dagsorden på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.