Brugernes Akademi

Om medarbejderne

Forhåndsvis i nyt faneblad

Brugernes Akademi består af flere medarbejdere, der alle arbejder for bedre vilkår for stofbrugere i Danmark. Her kan du møde nogle af vores medarbejdere i foreningen, der står bag de mange projekter og indsatser.

Medarbejdere, Formand Anja

Om Anja

Efter at have oplevet adskillige mere eller mindre tilsigtede overgreb fra et system, som var til for at hjælpe mig, besluttede jeg mig for at gå i krig for at ændre det til det bedre. For der skulle en krig til, og der skal stadig råbes meget højt, før at de udsatte bliver hørt højest oppe. Stofbrugeren ligger nederst i samfundsorden, folk er ikke klar over, at vi også kan noget og at vi har de samme rettigheder som alle andre borgere – og det skal der laves om på.

Læs meget mere om Anja her.

Medarbejdere, Jannet

Om Jannet

Jeg blev i 2012 uddannet som sygeplejerske og har siden hen taget en Master i Sundhedsantropologi fra Københavns Universitet. Jeg har beskæftiget mig med sundhed og socialt udsatte i hele mit arbejdsliv og har bl.a. arbejdet med lægeordineret heroinbehandling i adskillige år. I Brugernes Akademi er jeg ansat som sekretariatsleder og har ansvaret for foreningens daglige drift. Min hverdag går med projektudvikling, fundraising, samt at udvikle og forbedre sundhedsfaglige indsatser med fokus på forebyggelse og sundhed blandt socialt udsatte.

Om Maja

Jeg er uddannet socialrådgiver i 2002 og har altid arbejdet indenfor udsatteområdet. I Brugernes Akademi er jeg ansat som socialfaglig projektleder og har særligt fokus på brugernes egen stemme, så den bliver hørt både hos kommunerne og hos politikerne. I det daglige står jeg for driften af vores pakkeri med frijobbere, projektudvikling, udbredning af det sociale frikort, undervisning og rådgivning. Det er vigtigt for mig at socialt udsatte har større kendskab til deres sociale rettigheder og får flere handlemuligheder i deres liv.

Om Kristina

Jeg har været tilknyttet Brugernes Akademi, både som bruger, frivillig, bestyrelsesmedlem og i dag som projektmedarbejder. Som projektmedarbejder i foreningen har jeg ansvar for mange af vores aktiviteter i Jylland. Jeg er bl.a. med til at gennemføre sociale aktiviteter ifm. “Brugernes fællesskaber”, som er et projekt, der har til formål at bekæmpe ensomhed blandt stofbrugere i udvalgte byer i provinsen. Sidst med ikke mindst repræsenterer jeg også foreningen i diverse udvalg og holder oplæg om bl.a. stofkultur.

Om Martin

Jeg har arbejdet i foreningen siden foråret 2023 og har ansvaret for at pakke og sende gratis injektionsudstyr til stofbrugere i hele landet. Derudover arbejder jeg på et projekt, støttet af Københavns kommune, der skal være med til at bekæmpe ensomhed blandt udsatte stofbrugere i hovedstaden.

Sidst men ikke mindst holder jeg regelmæssigt oplæg for foreningen med udgangspunkt i mine personlige erfaringer – om alt fra det sociale frikort, stofkultur og heroinbehandling.

Om Anne

Jeg er uddannet sygeplejerske i 2008 og har siden arbejdet i hospitalsregi, herunder flere års erfaring fra akutmodtagelsen, hvor jeg mødte mange udsatte borgere i min hverdag. Jeg har også tidligere erfaring fra Fixelancen og H17, hvor jeg arbejdede som timelønnet. Udsatte borgere har altid været min kerneinteresse og i Brugernes Akademi er jeg med til at bemande foreningens mobile klinik.

Om Chiara

Jeg har en bachelor i antropologi og er i gang med en kandidat i sundhedsantropologi. Min passion er at sikre, at stofbrugere, har lige adgang til sundhedstilbud, social støtte samt støttende fællesskaber, når og hvordan de har brug for det. Mine akademiske interesser ligger i dobbeltdiagnoser, de samfundsmæssige årsager til afhængighed, og afkriminaliserings- og legaliseringsmodeller. I dag er jeg frivilligkoordinator i Brugernes Akademi, hvor jeg koordinerer og rekrutterer frivillige til vores initiativer.