Brugernes Akademi

Om medarbejderne

Forhåndsvis i nyt faneblad

Brugernes Akademi består af flere medarbejdere, der alle arbejder for bedre vilkår for stofbrugere i Danmark. Her kan du møde nogle af vores medarbejdere i foreningen, der står bag de mange projekter og indsatser.

Medarbejdere, Formand Anja

Om Anja

Efter at have oplevet adskillige mere eller mindre tilsigtede overgreb fra et system, som var til for at hjælpe mig, besluttede jeg mig for at gå i krig for at ændre det til det bedre. For der skulle en krig til, og der skal stadig råbes meget højt, før at de udsatte bliver hørt højest oppe. Stofbrugeren ligger nederst i samfundsorden, folk er ikke klar over, at vi også kan noget og at vi har de samme rettigheder som alle andre borgere – og det skal der laves om på.

Læs meget mere om Anja her.

Medarbejdere, Jannet

Om Jannet

Jeg blev i 2012 uddannet som sygeplejerske og har siden hen taget en Master i Sundhedsantropologi fra Københavns Universitet. Jeg har beskæftiget mig med sundhed og socialt udsatte i hele mit arbejdsliv og har bl.a. arbejdet med lægeordineret heroinbehandling i adskillige år. I Brugernes Akademi er jeg ansat som sundhedsfaglig projektleder og har ansvaret for Ud af C’eren, Det enkle forløb og foreningens øvrige sundhedsfaglige indsatser. Min hverdag går med projektudvikling, fundraising, samt at udvikle og forbedre sundhedsfaglige indsatser med fokus på forebyggelse og sundhed blandt socialt udsatte.

Om Maja

Jeg er uddannet socialrådgiver i 2002 og har altid arbejdet indenfor udsatteområdet. I Brugernes Akademi er jeg ansat som socialfaglig projektleder og har særligt fokus på brugernes egen stemme, så den bliver hørt både hos kommunerne og hos politikerne. I det daglige står jeg for driften af vores pakkeri med frijobbere, projektudvikling, udbredning af det sociale frikort, undervisning og rådgivning. Det er vigtigt for mig at socialt udsatte har større kendskab til deres sociale rettigheder og får flere handlemuligheder i deres liv.

Om Kristina

Jeg har været tilknyttet Brugernes Akademi, både som bruger, frivillig, bestyrelsesmedlem og i dag som projektmedarbejder. Som projektmedarbejder i foreningen har jeg ansvar for mange af vores aktiviteter i Jylland. Jeg er bl.a. med til at gennemføre sociale aktiviteter ifm. “Brugernes fællesskaber”, som er et projekt, der har til formål at bekæmpe ensomhed blandt stofbrugere i udvalgte byer i provinsen. Sidst med ikke mindst repræsenterer jeg også foreningen i diverse udvalg og holder oplæg om bl.a. stofkultur.

Om Sakse

Jeg blev uddannet som pædagog i 2013, og har siden da været alt fra kontaktperson og hjemmevejleder til boligrådgiver og aktivitetsmedarbejder. I dag arbejder jeg som udgående rusmiddelbehandler i det der hedder URUS. Jeg har også selv tidligere haft et misbrug, så jeg har lidt indsigt i det levede liv.

Jeg skal i 2023 stå for projektet, ”Brugernes by” – et socialt aktivitetstilbud i København. Jeg håber at vi sammen kan skabe nogle sjove, spændende og lærerige oplevelser.

Om Anne

Jeg er uddannet sygeplejerske i 2008 og har siden arbejdet i hospitalsregi, herunder flere års erfaring fra akutmodtagelsen, hvor jeg mødte mange udsatte borgere i min hverdag. Jeg har også tidligere erfaring fra Fixelancen og H17, hvor jeg arbejdede som timelønnet. Udsatte borgere har altid været min kerneinteresse og i Brugernes Akademi er jeg med til at bemande foreningens mobile klinik.