Brugernes Akademi

Skadesreduktion på kasse

Brugernes Akademi har siden 2018 drevet et postordre-projekt, der kombinerer forebyggelse og beskæftigelse for nogle af landets mest udsatte borgere. I foreningens pakker og sender socialt udsatte stofbrugere med det sociale frikort kasser med injektionsudstyr, hepatitis test mm. gratis og anonymt til udsatte stofbrugere i hele landet.

Udover injektionsudstyr indeholder kasserne også vigtig information om ret til abstinensbehandling, viden om sociale rettigheder, overdosisforebyggelse og meget mere. Kasserne er derfor et vigtigt og eftertragtet tilbud til socialt udsatte i hele landet.

Efterspørgslen efter vores tilbud er stigende hvert eneste år. I 2020 sendte Brugernes Akademi 370 kasser til privatpersoner i hele landet. I 2021 er dette antal næsten fordoblet til 726 og vi kan allerede se nu, at vi igen i år kommer til at slå rekord. Det fortæller os, at der er et stort behov for indsatsen og at udsatte stofbrugere i stigende grad får kendskab til os.

Tilbuddet bliver drevet af stofbrugere – dvs. at udsatte borgere kommer i foreningen, hvor de pakker og sender bestillingerne. På denne måde bliver udsatte mennesker inviteret ind i et arbejdsfællesskab, som er tilpasset deres særlige behov og kan de tjene løn vha. det sociale frikort. De såkaldte frijobbere får støtte af en peer medarbejder, der har personlige erfaringer med stofbrug og et særligt kendskab til den udsattes levevilkår.

Hvorfor er adgang til gratis injektionsudstyr vigtigt?

Danmark har tilsluttet sig WHOs målsætning om elimination af hepatitis C (HCV) i 2030, men dette mål opnår vi ikke, hvis nogle af landets mest udsatte borgere ikke har adgang til sterilt injektionsudstyr og andre skadesreducerende remedier. Gratis og anonym adgang til injektionsudstyr er derfor afgørende for at forhindre smitte af diverse infektionssygdomme, som HIV og hepatitis C. Gratis injektionsudstyr forebygger ikke alene HCV, men nedsætter også risiko for blodpropper, amputationer og andre alvorlige konsekvenser, der er forbundet ved at genbruge sprøjter og kanyler.

Sundhedsstyrelsen har i 2019 udgivet et inspirationskatalog, der beskriver hvad, hvordan og hvor meget kommunerne bør udlevere af injektionsudstyr. Brugernes Akademi har bl.a. bidraget til udarbejdelsen af dette katalog, men vi oplever i vores kontakt med stofbrugerne, at en stor del af kommunerne ikke lever op til dette.

Hvad fortæller brugerne os?

Det er vigtigt for vores forening, at vi bliver klogere på stofbrugernes vilkår – også dem der bor langt væk fra hovedstadsområdet og hvor adgangen til sundhedsfremmende tiltag ofte er markant ringere. Derfor spørger vi alle, der henvender sig til os, om hvordan adgangen til udstyr er i deres område. Det er med til at give os et indblik i stofbrugernes vilkår. Stofbrugerne fortæller os følgende:

  • 12% tør ikke bede om injektionsudstyr, da de er bange for sanktioner ift. deres substitutionsmedicin.
  • 30% oplyser, at det er dyrt at købe injektionsudstyr.
  • 41% oplyser, at der kun er begrænset adgang til injektionsudstyr.
  • 17% oplyser, at der slet ikke er adgang til injektionsudstyr, der hvor de bor.

Det er på trods af, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at det skal udleveres anonymt, gratis og uden begrænsning i mængden.

Har du brug for injektionsudstyr?

Brugernes Akademi sender gratis injektionsudstyr og rygekits til dig. Du kan bestille dit grej her.

Skriv til os på info@brugernesakademi.dk, hvis du gerne vil vide mere om vores tilbud.