Sociale arrangementer

Brugernes Akademi afholder sociale arrangementer i foreningens lokaler på Vesterbro. Det kan være fællesspisning, banko eller kreative værksteder.

Vi tager også på ture ud af huset det kan være biografture, fisketure med fiskekutter eller vores sportsklub, som tager i fitness eller spiller squash.

I forbindelse med COVID19 blev foreningen tvunget til at flytte det sociale samvær online. Det kan ikke erstatte det samvær, hvor man mødes fysisk, men møderne via online-platforme viste sig alligevel at have nogle klare fordele. F.eks. at mennesker, der bor langt fra hinanden, kan mødes og opleve fællesskab og hygge, eller at man kan mødes mange flere, end vi kan rumme i vores lokaler på Vesterbro. Derfor holder vi nu som et supplement også aktiviteter online. Her quizzer vi, spiller banko eller mødes og snakker og spiser sammen.

Følg med på Facebook, Twitter eller Instagram, hvor vi annoncerer arrangementerne.