Brugernes Akademi

Ud af C’eren – Test Hepatitis C

Test Hepatitis C – ”Ud af C’eren” er et udgående, lav-tærskel test -og udredningstilbud for mennesker, der er i risikogruppen for hepatitis C (HCV). Målet med tilbuddet er at nedbringe forekomst og smitte af HCV. Dette gøres gennem test og oplysning om forebyggelse i risikogruppen.

De personer, der er smittet med HCV, tilbydes henvisning til behandling samt patientstøtte i form af transport, hjælp til aftaler og medicinhåndtering, samt løbende støtte og rådgivning.

Fakta om Ud af C’eren:

  • Mobilklinikken tilser mellem 300 og 500 personer årligt
  • Klinikken holder hver tirsdag mellem 11 og 15 ved Halmtorvet 9 og kører ud cirka 2 gange månedligt
  • Mellem 10-15 procent af de testede er behandlingskrævende og hjælpes videre i behandling
  • Mobilklinikken er en del af forskningsprojektet, Test and Treat Copenhagen, drevet i samarbejde med en række infektionsmedicinere og forskere
  • Projektet producerer løbende oplysningsmateriale henvendt målgruppen af udsatte stofbrugere

Hvordan tester og oplyser vi risikogruppen?

Erfaringer fra udenlandske projekter har vist, at risikogruppen bedst nås og hjælpes ved en kombination af en udgående tilgang og den såkaldte peer to peer-metode. Derfor er den mobile klinik udover sundhedsprofessionelle også bemandet af mennesker fra risikogruppen. En peer-person er altså et menneske, med en baggrund, der ligner målgruppens. I denne sammenhæng er det en person, som allerede er diagnosticeret med HCV, har modtaget behandling og derfor kan støtte og vejlede de mennesker, der tester positiv via projektet med at søge behandling. Vejen til de infektionsmedicinske afdelinger kan nemlig være lang, også selvom man godt er klar over, at man har hepatitis. Derfor kan en HCV-mentor følge den smittede person til en infektionsmedicinsk afdeling og sørge for, at de relevante spørgsmål stilles og besvares.

Hvorfor Ud af C’eren?

’Ud af C’eren’ har flere formål. Først og fremmest skal tilbuddet gennem udredning og oplysning nedbringe forekomsten af HCV i Danmark. Dernæst skal det afprøve nye fremgangsmåder til at bekæmpe HCV. Endelig forsøger vi også at afdække og blive klogere på en patientgruppe, som der ikke vides meget om. Derfor har tilbuddet engageret en række klinikere og forskere, som har bistået i udformningen af et spørgeskema, som skal bruges til at indsamle data om patientgruppens adfærd, tilknytning til sundhedssystemet, boligsituation mm. Denne viden skal sammen med de metodiske erfaringer formidles og forankres i det almindelige sundhedssystem, således at man fremover bedre vil være i stand til at tilbyde patientgruppen den rette hjælp.

Læs mere om forskningsprojektet her.

Vil du vide mere om Ud af C’eren eller have et besøg af vores mobile klinik, så skriv til os via jannet@brugernesakademi.dk.