Brugernes Akademi

Velkommen til Brugernes Akademi

Brugernes Akademi er en forening, hvor vi arbejder for at skabe bedre vilkår og et bedre liv for stofbrugere i hele Danmark. Igennem vores mange projekter og via arbejdsgrupper, oplæg, konferencer og seminarer deler vi vores viden og erfaringer med hinanden. Samtidig forsøger vi at gøre behandlere, social- og sundhedfaglige klogere på os, så vi sammen kan reducere skaderne ved stofbrug, udsathed og eksklusion og fremme livskvalitet og funktionsevne hos det enkelte menneske. Den viden, vi får igennem vores arbejde i akademiet, bruger vi til at påvirke den politiske dagsorden på området.