Velkommen til
Brugernes Akademi

Vi er en forening, der arbejder for at skabe bedre vilkår for stofbrugere i Danmark. Igennem vores mange projekter og via arbejdsgrupper, oplæg, konferencer og seminarer deler vi vores viden og erfaringer med hinanden og forsøger at gøre behandlere, social- og sundhedfaglige klogere på os, så vi sammen kan reducere skaderne ved stofbrug, udsathed og eksklusion og fremme livskvalitet og funktionsevne hos det enkelte menneske. Den viden, vi får igennem vores arbejde i akademiet, bruger vi til at påvirke den politiske dagsorden på området.