Brugernes Akademi

Brugernes Akademi i Odense

Brugernes Akademi har gennem sine projekter fået kontakt til mange udsatte stofbrugere i Odense. Foreningen oplever at mange stofbrugere i Odense har lyst til at engagere sig aktivt i deres egen sag. Vi arbejder derfor for at skabe et lokalt og inkluderende fællesskab, som bygger på en peer-strategi. Det vil sige, et fællesskab hvor mennesker med stoferfaring hjælper andre. Projektet adskiller sig derfor fra andre tilbud i Odense, fordi det er drevet og udviklet af peers.

Brugernes Akademi i Odense, vores aktiviteter:

På vores gadeture og via vores sociale arrangementer har vi særligt fokus på:

At øge stofbrugeres kendskab til rettigheder, frivillige tilbud, adgang til sundhed mm. Udsatte stofbrugere i Odense mangler adgang til viden om sociale rettigheder, frivillige tilbud, sundhedsindsatser osv. Aktiviteterne vil først og fremmest finde sted i forbindelse med pop-up arrangementer hver 14. dag. Brugernes Akademi er på gadeture med en ladcykel fyldt med information, kaffe, gratis injektionsudstyr m.m. Vi tilbyder råd og vejledning, hjælp til at søge det sociale frikort, screening for hepatitis B, C og HIV og meget mere

At øge kendskabet til det sociale frikort. Det sociale frikort giver udsatte mennesker på fx kontanthjælp eller førtidspension mulighed for at tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive trukket i ydelser. Brugernes Akademi har erfaret at det sociale frikort bidrager til bedre psykisk trivsel: At blive en del af nye fællesskaber og opleve at ens erfaringer og ressourcer kan bruges i en arbejdssammenhæng genererer gode oplevelser og positivt indhold i hverdagen.

I Odense kommune har man visiteret mindre end 6 borgere til det sociale frikort pr. 10.000 indbyggere. Heraf er mindre end 33 procent af de visiterede borgere kommet i gang med at anvende det sociale frikort. Det vil vi gerne lave om på! Brugernes Akademi i Odense vil derfor have et stærkt fokus på at øge kendskabet til det sociale frikort blandt kommunens mest sårbare borgere og bygge bro til det lokale erhvervsliv.

Læs mere om det sociale frikort her.

Hvis du vil vide mere om vores indsats, så kontakt vores lokale Odense projektmedarbejder på mia@brugernesakademi.dk eller skriv til info@brugernesakdemi.dk.