Brugernes Akademi

Det sociale frikort

Det sociale frikort er en ordning for udsatte borgere. Med ordningen tillades borgeren at tjene op til 20.000 kr. om året uden at blive modregnet i deres kontanthjælp eller førtidspension.

Ordningen er et unikt metodisk greb til at skabe større trivsel for netop disse mennesker, som lever udsat. Stofbrugere er kendetegnede ved at være en særlig udsat gruppe og store dele af målgruppen modtager overførselsindkomster. Således har de ofte et begrænset økonomisk råderum. Derudover er målgruppen ofte nødt til fx at begå kriminalitet eller sælge seksuelle ydelser, for at kunne opretholde deres stofbrug.

På Vesterbro er det sociale frikort et stærkt, veletableret partnerskab mellem tre centrale aktører på hjemløseområdet; Reden, Brugernes Akademi og Mændenes Hjem. I fællesskab vil Socialt Frikort Vesterbro bidrage til at udvikle et nyt hjørne af arbejdsmarkedet, hvor mennesker, der lever udsat kan tjene penge, bidrage konstruktivt til fællesskabet og opbygge en identitet som en kompetent og dygtig medborger.

I Brugernes Akademi har vi ca. 25 frikortsarbejdere tilknyttet, som løser forskellige opgaver i foreningen. Opgaverne er fx pakning af injektionsudstyr mv. i Brugernes pakkeri. Det kan også være at hjælpe til i vores mobile klinik, hvor man kan hjælpe med at oplyse om tilbuddet og fortælle om behandlingsmuligheder.

Hvis du eller en, du kender, er interesseret i det sociale frikort eller arbejdet på frikortsordningen i Brugernes Akademi, så er du meget velkommen til at ringe på 6184 2142.