Brugernes Akademi

Om Brugernes Akademi

Brugernes Akademi er en forening stiftet af og for tidligere, nuværende og pauseholdene stofbrugere i hele Danmark. Foreningen er stiftet af formand Anja Plesner Bloch i 2008. Det der startede som en lille oprørsgruppe på Facebook, er i dag vokset til et fællesskab af brugere og fagpersoner fra hele landet.

Karakteristisk for stofbrugere er, at de ofte lever med forskellige former for udsathed. Mange befinder sig således ofte på kanten af eller udenfor arbejdsmarkedet, og en stor del af målgruppen lever desuden i perioder uden fast bopæl. Helbredsmæssigt er målgruppen udfordret af at leve med en række konsekvenser, der knytter sig til deres stofbrug og sociale baggrund. Det drejer sig især om forhøjet dødelighed, infektionssygdomme og psykiske lidelser. Målgruppen lever desuden med det stigma, som er forbundet med at have et stofbrug.

Brugernes Akademi arbejder socialt, politisk og sundhedsfremmende for at forbedre stofbrugeres vilkår. I alt for mange år har stofbrugeren været ekskluderet i diskussionen om hvordan man støttes og hjælpes bedst. Vi ønsker at omsætte den enestående viden og de personlige erfaringer stofbrugere har, både menneskeligt og samfundsmæssigt, for derigennem at forbedre levevilkårene. I Brugernes Akademi tror vi på, at målgruppen bedst selv ved, hvordan de vil mødes og hjælpes. Vores mål er at være stofbrugernes stemme i den offentlige debat.

Målgruppen er udfordret ved ikke at være organiseret i et interessefællesskab, hvilket besværliggør arbejdet for lige rettigheder, fx når det handler om lige adgang til sundhed og andre offentlige tilbud, men gennem vores aktiviteter er Brugernes Akademi i kontakt med mellem 1000-1500 stofbrugere om året. Og i Brugernes Akademi bliver alle projekter skabt, tilrettelagt og udviklet med og af vores store netværk af stofbrugere.

Facts om Brugernes Akademi – arbejder overordnet med 3 målsætninger

  • Vi arbejder på at uddanne målgruppen af udsatte stofbrugere i mestringsstrategier; det kan både være fx hvordan man forbereder sig på et møde med sagsbehandler, eller det kan være fx hvordan man undgår følgesygdomme i forbindelse med stofbrug
  • Vi arbejder på at uddanne fagfolk og myndighedspersoner i målgruppens erfaringer, perspektiver og behov
  • Vi arbejder på at styrke og udbygge vores støttende fællesskab blandt stofbrugere, hvor der er mulighed for vidensdeling og meningsfuldt socialt samvær

Vil du vide mere om foreningen eller har du spørgsmål til vores arbejde, så skriv til os via info@brugernesakademi.dk.