Brugernes Pakkeri

Brugernes Pakkeri er et beskæftigelsesprojekt med base hos Brugernes Akademi på Vesterbro. I pakkeriet har udsatte borgere, som er visiteret til det sociale frikort, mulighed for at udføre pakkeopgaver tilpasset den enkeltes behov.

Pakkeriet kombinerer således sundhedsfremme og forebyggelse med beskæftigelse, hvor borgeren aflønnes på det sociale frikort. Det sociale frikort er en særlig ordning, der tillader udsatte borgere at tjene 20.000 kr. om året uden at blive trukket i skat eller blive modregnet i deres andre ydelser.

Opgaverne i Brugernes pakkeri vil typisk bestå i at pakke kasser med injektionsudstyr, mundbind, viden om rettigheder, adgang til sundhed og meget mere. Pakkerne sendes ud til privatpersoner i hele landet, hvor adgang til anonymt og gratis injektionsudstyr kan være begrænset eller slet ikke til stede.

Praktisk om Brugernes pakkeri:

  • Pakkeriet holder åbent 2 dage om ugen, hver uge.
  • Socialt udsatte eller såkaldte frijobbere kommer og arbejder efter aftale eller har mulighed for at dukke op på dagen.
  • Ca. 20-25 personer kommer og arbejder i pakkeriet. Der er typisk plads til 2 personer ad gangen.
  • Postordre-servicen er helt gratis.
  • Ny viden om sikker injektionsteknik og rygning af stimulanser skal udvikles i samarbejde med stofbrugere i foreningen og inkluderes i tilbuddet.
  • Der sendes mellem 10-15 kasser hver uge fra pakkeriet.

Målsætninger for indsatsen:

  • At skabe adgang til indkomst og arbejdsfællesskab.
  • At skabe mulighed for brugere til at kunne beskytte sig i selv imod infektionssygdomme og eventuelle skader ved fejlinjektioner.
  • At give adgang til og viden om sundhed og rettigheder mm.

Skriv til os via maja@brugernesakademi.dk eller ring på 6184 2142, hvis du vil høre mere om pakkeriet.

Arbejdsdag, Brugernes Pakkeri
En dag hos Brugernes Pakkeri