Brugernes Pakkeri

Brugernes Pakkeri er et beskæftigelsesprojekt med base på Vesterbro. I pakkeriet har udsatte borgere, som er visiteret til det sociale frikort, mulighed for at udfører pakkeopgaver tilpasset den enkeltes behov.

Borgeren aflønnes på det sociale frikort, som er en særlig ordning, der tillader udsatte borgere at tjene 20.000 om året uden at blive trukket i skat eller blive modregnet i andre ydelser. Opgaverne vil typisk bestå i at pakke injektionsudstyr, mundbind og oplysningsmaterialer.

Skriv til os via michelle@brugernesakademi.dk eller ring på 6184 2142, hvis du vil høre mere om pakkeriet.