Brugernes Akademi

Peer 2 Peer smitteopsporing

En peermedarbejder har nogle særlige egenskaber, der er afgørende i arbejdet med at teste og behandle hepatitis C. En peer kan tække på personlige erfaringer med hepatitis C og behandling. Samtidig møder de mennesker med lignende erfaring i øjenhøjde og undgår det stigma, der knytter sig til injektionsbrug og dermed forekomst af hepatitis C.

Derudover har de som regel også et enestående indblik i- og kendskab til stofmiljøet og har derfor en god forståelse for de særlige udfordringer, der knytter sig til at færdes i det.

I lande som Schweiz og England har man allerede set flere gode resultater ved at engagere peermedarbejderen i forbindelse med at opspore sårbare og marginaliserede grupper. Der er tale om en gruppe, som kan være svære at nå og støtte igennem et behandlingsforløb for Hepatitis C.

Brugernes Akademi vil i 2021 rekruttere 10 peer-personer fra hele landet. De uddannes i priktest og grundlæggende viden om HCV og udstyres både med antistoftest og dried blood spot test (DBS). Peerpersonerne skal herefter teste mellem 10-15 personer i deres lokalområde i løbet af et år.

Brugernes Akademi støtter efterfølgende i tilfælde af smitte og står for organiseringen af linkage to care i samarbejde med lokale brobyggere og peermedarbejdere.

Formålet med Peer 2 Peer indsatsen er:

  • At øge viden om hepatitis C blandt marginaliserede stofbrugere
  • At afprøve nye metoder i eliminationen af hepatitis C
  • At tilbyde peermedarbejderen en mulighed for læring, indkomst og ikke mindst indflydelse på andres og egen sundhed og generelle livssituation

Vil du vide mere om det at være peermedarbejder og indsatsen, så skriv til os via jannet@brugernesakademi.dk.