Brugernes Akademi

Undersøgelse om kriminaliseringen af stoffer

I Danmark er vi langt bagud, når det kommer til afkriminaliseringen af stoffer. Det viser sig i især tydeligt, hvis vi kigger mod andre lande i Europa som fx Portugal og Norge. I disse lande er man gået væk fra at straffe stofbrugerne og har derimod fået et fokus på at hjælpe dem.

Vi i Brugernes Akademi synes at det er på tide, at vi også laver narkotikapolitikken om her i Danmark. Derfor har vi lavet en undersøgelse, der vil undersøge og kortlægge de konsekvenser det medfølger, at stofbrugere bliver mødt med straf fremfor hjælp mange steder i systemet.

Undersøgelsen vil således grundlæggende undersøge hvilken betydning det har, at stoffer er ulovlige. Derfor stiller vi dig 6 konkrete spørgsmål om denne kriminalisering af stoffer vi har i Danmark. På den måde håber vi at blive klogere på, hvordan du oplever konsekvenserne af et ulovligt stofbrug i Danmark. Med disse indsamlede oplysninger vil vi i større grad kunne afdække, hvad en afkriminaliseringen af stoffer vil kunne have af betydning for både stofbrugeren og samfundet som helhed.

Vi vil gerne opfordre alle til at svare på undersøgelsen.
Alle besvarelser er naturligvis helt anonyme.

Gå til undersøgelsen via dette link:

https://www.surveymonkey.com/r/afkriminalisering

Mange tak for din tid og hjælp til os i Brugernes Akademi.